Kontakt


TGR sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice
tel. +48 74 666 66 54

e-mail: info@tgr.pl

https://www.facebook.com/tgrswiebodzice


Dane spółki:

TGR spółka z o. o.
KRS: 0000187082
Kapitał zakładowy: 54.000 zł
REGON: 891512767
NIP: 8842493651
Prezes Zarządu: Tomasz Rogala

Banki :

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
PLN 95 1050 1908 1000 0023 2821 4651
EUR 05 1050 1908 1000 0023 2821 4719

PKO BP
PLN 85 1020 5138 0000 9302 0164 2172
EUR 17 1020 5138 0000 9502 0196 2331


Administracja i przyjmowanie zamówień

Agnieszka Machel info@tgr.pl +48607895511

Sprzedaż

Tomasz Rogala

Bożena Orfin

tr@tgr.pl

tgr@tgr.pl

+48601470643

+48607512257


Copyright by TGR © 2015-2020, wszystkie prawa zastrzeżone

design by corsario