DOFINANSOWANIE ZUS

przejdź do formularza

Jakie kroki podejmujemy aby uzyskać dla Państwa dotację?

 1. Bezpłatna analiza potencjału otrzymania dotacji

 2. Przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją BHP

 3. Pozyskanie dotacji

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA NA DOLE STRONY, A NASZ DORADCA SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM, PRZEDSTAWI SZCZEGÓŁY DOTACJI, ODPOWIE NA WSZELKIE PYTANIA.

Dofinansowanie ZUS 2022

 

ZUS dofinansowuje projekty, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. 

ZASADY KONKURSU

 1.  Wnioskodawca musi posiadać certyfikowany podpis kwalifikowany

 2.  Wnioskodawca, aby nie zostać wykluczonym z konkursu nie może:

 • zalegać z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne,

 • zalegać z opłaceniem podatków,

 • znajdować się w stanie upadłości, 

 • znajdować się pod zarządem komisarycznym, 

 • znajdować się w toku likwidacji,

 • postępowania upadłościowego,

 • postępowania układowego z wierzycielem,

 • ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania

pexels-rodnae-productions-7821913.jpg

Dofinansowanie ZUS 2022

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania 300 000,00 zł brutto na działania inwestycyjno-doradcze.

Każde przesdsiębiorstwo

80% dofinansowania

300 000 PLN brutto

Wypełnij formularz

Chcę skorzystać z dotacji BHP na:
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TGR